Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Gem.xyz là gì? Toàn tập về tiền điện tử Gem.xyz Token

Gem.xyz là một NFT Aggregator cho phép người dùng giao dịch nhiều NFT cùng một lúc từ nhiều sàn giao dịch khác nhau. Vậy người dùng có lợi ích gì khi nắm giữ Gem.xyz token? Tìm hiểu thêm các thông tin nổi bật về dự án, team dev và Gem.xyz Tokenomics ngay tại đây!
Amber avatar
thanhuyen.c98
5 min read
Published May 12 2022
Updated Sep 05 2023
Amber media