Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Tổng quan về hệ sinh thái ICON (ICX)

Hệ sinh thái ICON, một không gian DeFi tuy khá "sơ xài" nhưng vẫn có các Player chính. Liệu hệ sinh thái có tiềm năng không???
Amber avatar
hieunguyen
10 min read
Published Oct 29 2021
Updated Dec 09 2022
Amber media