Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hệ sinh thái KardiaChain (KAI) - Play to Earn dẫn đường cho sự phát triển

Liệu DeFi trên KardiaChain có tiềm năng? DeFi trên KardiaChain đang ở giai đoạn nào? Tìm hiểu tổng quan về hệ sinh thái KardiaChain tại đây!!!
Amber avatar
hieunguyen
14 min read
Published Oct 27 2021
Updated Oct 08 2023
Amber media