Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hệ sinh thái Mina - Mảnh ghép Cơ sở hạ tầng vẫn chưa hoàn thiện

Hệ sinh thái Mina hiện đang ở giai đoạn phát triển như thế nào? Các bước tiếp theo của hệ sinh thái này sẽ là gì?Đâu là cơ hội đầu tư?
Amber avatar
hieunguyen
10 min read
Published Oct 30 2021
Updated Oct 13 2023
Amber media