Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Những điểm sáng trong hệ sinh thái NEAR 2/2022

Hệ sinh thái NEAR có nhiều hoạt động nổi bật trong tháng 2/2022 như ra mắt nền tảng startup Web 3, tăng cường vấn đề bảo mật trên chuỗi hay tổ chức chương trình giáo dục để thu hút nhân tài.
Amber avatar
support
6 min read
Published Mar 14 2022
Updated Jan 22 2024
Amber media