Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hot Cross chính thức đổ bộ Avalanche, ra mắt cầu nối Ethereum & C-Chain

Hot Cross chính thức đổ bộ Avalanche, cho ra mắt cầu nối Ethereum & C-Chain cùng các tính năng “nóng bỏng tay” trên Avalanche.
Amber avatar
tram1456030169
6 min read
Published Sep 28 2021
Updated Nov 27 2023
Amber media