Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ichimoku Cloud là gì? Hướng dẫn sử dụng Ichimoku Cloud chi tiết

Ichimoku là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật được xây dựng trên biểu đồ nến để cải thiện độ chính xác của dự báo về biến động giá.
Published Jan 24 2021
Updated Nov 20 2022
11 min read
Amber media