Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Identity là gì? Danh tính trong crypto và các nhánh phát triển

Crypto và yếu tố Decentralized đã và đang mở ra một cảnh cổng mới khi người dùng có thể thoát khỏi những ràng buộc và có thể tự do tham gia vào những dự án on-chain. Với tính permissonless, người dùng hiện tại có thể tham gia vào Crypto mà không cần tiết lộ bất kỳ thông tin gì về danh tính của bản thân.
Amber avatar
Duy Nguyen
Published Sep 14 2021
Updated Dec 14 2023
10 min read
Amber media

Related Posts