Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Lockdrop & LBA là gì? Đâu là dự án có Lockdrop & LBA thành công nhất?

Lockdrop & Liquidity Bootstrap Auction (LBA) là mô hình cung cấp token được đề nghị bởi Delphi Digital để giải quyết các vấn đề của những mô hình cũ như IEO, ICO,... Nhưng liệu có thật sự thành công như những gì họ nói?
Amber avatar
Khang Kỳ
15 min read
Published Apr 05 2022
Updated Oct 02 2023
Amber media