Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Protocol Owned Liquidity (POL) & Protocol Controlled Value (PCV) bành trướng DeFi 2.0

Đa phần các dự án DeFi 2.0 đang giải quyết các vấn đề về thanh khoản - thành phần rất quan trọng trong DeFi. Trong đó, POL và PCV là 2 thế lực đang bành trướng trong DeFi 2.0.
Amber avatar
vidang
Published Dec 01 2021
Updated Jun 26 2023
6 min read
Amber media

Related Posts