Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích mô hình hoạt động Tokemak - Mô hình “Điều phối thanh khoản”

Phân tích mô hình Tokemak sẽ giúp anh em hiểu về cách Tokemak tạo ra thanh khoản và điều phối thanh khoản, những điểm nổi bật trong cách hoạt động của Tokemak và giá trị cho TOKE token.
Amber avatar
vidang
16 min read
Published Nov 30 2021
Updated Apr 12 2023
Amber media