Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Mô hình Nexus Mutual - Dự án tiên phong lĩnh vực bảo hiểm phi tập trung

Phân tích mô hình hoạt động Nexus Mutual để hiểu về cách hoạt động và capture value cho NXM token, tương lai và tầm nhìn của dự án.
Published Jul 26 2021
Updated Oct 10 2023
10 min read
Amber media