Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích On-chain Aave Protocol (AAVE) - Định giá hiện tại có quá cao?

Token AAVE hiện tại còn đáng để hold? Anh em có thể tìm thấy câu trả lời qua phân tích các dữ liệu On-chain của Aave Protocol.
Published Apr 27 2021
Updated Oct 02 2023
13 min read
Amber media