Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Polygon tập trung phát triển cơ sở hạ tầng blockchain

Thông qua những động thái gần đây, chúng ta có thể thấy Polygon đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng blockchain, mở rộng khả năng scaling của blockchain. Trong khi đó, hệ sinh thái DeFi & NFT trên Polygon PoS Chain có xu hướng giảm rõ rệt.
Amber avatar
vinhvo
9 min read
Published Aug 03 2022
Updated Aug 08 2022
Amber media