Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Lending & Borrowing kém hấp dẫn, người cho vay phải làm sao?

Lending & Borrowing là một nhánh quan trọng trong DeFi. Và đây là "State Of Lending & Borrowing" thuộc chuỗi series "State Of". Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về tình hình hoạt động và hướng phát triển của nhóm dự án lending & borrowing.
Amber avatar
vinhvo
16 min read
Published Aug 03 2022
Updated May 22 2023
Amber media