Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Trả lời phỏng vấn Serum: Coin98 không phải là "thành công sau một đêm"

Serum đã có bài phỏng vấn anh Lê Thanh về niềm tin của Coin98 dành cho Solana và công thức thành công của Coin98 với trọng tâm là người dùng.
Amber avatar
writer.c98
11 min read
Published Nov 04 2021
Updated Jan 10 2023
Amber media