Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn tham gia Testnet Kash chi tiết và dễ hiểu

Kash đang trong giai đoạn testnet và chưa phát hành native token. Đây là cơ hội tham gia Testnet nhận được Retroactive cho anh em.
Published Feb 03 2021
Updated Jul 13 2022
7 min read
Amber media

Related Posts