Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Kash - Sự kết hợp hoàn hảo từ Terra UST, Mirror và Anchor Protocol

Sẽ như thế nào nếu như Kash có thể kết hợp sức mạnh của Terra UST, Mirror và Anchor trên hệ sinh thái Terra?
Published Apr 01 2021
Updated Apr 08 2023
7 min read
Amber media