Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Báo cáo Thị trường gọi vốn Crypto nửa đầu năm 2022

Đây sẽ là một bài viết đặc biệt trong series Fundraising Spotlight, cung cấp những insight sâu sắc hơn về thị trường gọi vốn trong nửa đầu năm 2022 (H1 2022).
Amber avatar
hieunguyen
14 min read
Published Jul 10 2022
Updated May 23 2023
Amber media