Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Sổ tay tối ưu hóa lợi nhuận trong thị trường Downtrend

Sự giàu có thực tự được tạo ra trong thị trường downtrend. Nhưng khi downtrend đang diễn ra, không ai chia sẻ lời khuyên thiết thực nào ngoại trừ “buy the dip". 
Amber avatar
thanhuyen.c98
Published Mar 15 2022
Updated May 22 2023
11 min read
Amber media

Related Posts