Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Subnet là gì? Tiềm năng mở rộng vô hạn cho Avalanche

Cuộc đua mở rộng Internet of Blockchain đang ngày càng gay cấn khi mới đây đã có thêm một đối thủ mới mang tên Subnet tham gia vào cuộc đua này.
Amber avatar
LilYang
17 min read
Published Mar 12 2022
Updated Sep 05 2023
Amber media