Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Uncollateralized Lending là gì? Thị trường cho vay dành cho người mạo hiểm

Uncollateralized lending là gì? Tại sao gọi Uncollateralized lending là thị trường cho vay béo bở dành cho người mạo hiểm? Tìm hiểu ngay bên dưới!
Amber avatar
Jack Vĩ
13 min read
Published Apr 06 2023
Updated Jul 04 2023
Amber media