Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Uniswap V4 trở thành giao thức do cộng đồng phát triển?

Uniswap V3 là giao thức giúp xử lý hơn 1.5 nghìn tỷ USD khối lượng giao dịch, cung cấp tính năng thanh khoản tập trung, lưu trữ oracles, tích hợp dữ liệu định giá on-chain theo thời gian thực… Tuy nhiên, phí giao dịch và độ phức tạp của giao thức vẫn là trở ngại của nhiều người.
8 min read
Published Jun 16 2023
Updated Jul 18 2023
Amber media