Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Liquidity Pool là gì? Tầm quan trọng của Liquidity Pool trong DeFi

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về Liquidity Pools gì, cách hoạt động của Liquidity Pools, cũng như tầm quan trọng của nó trong DeFi và một số ứng dụng phổ biến liên quan.
Amber avatar
vinhvo
8 min read
Published Jan 18 2022
Updated Nov 13 2022
Amber media