Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn tạo và sử dụng ví Elrond chi tiết

Ví Elrond là nơi lưu trữ EGLD và các token tiêu chuẩn ESDT, SFT trong nền tảng blockchain của Elrond Network. Anh em có thể gửi, nhận EGLD và các token tiêu chuẩn ESDT, SFT cũng như tương tác với các ứng dụng trên nền tảng Elrond Network.
Amber avatar
longdinh
8 min read
Published Jan 13 2022
Updated Sep 24 2023
Amber media