Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ví Polygon là gì? Hướng dẫn sử dụng ví Polygon

Ví Polygon là ví dùng để lưu trữ MATIC trong nền tảng blockchain Polygon. Anh em có thể gửi, nhận MATIC cũng như tương tác với các ứng dụng trên nền tảng này.
Amber avatar
dieudang
14 min read
Published Jun 29 2021
Updated Dec 21 2023
Amber media