Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Vỡ mộng với cú Dump của Bitcoin, mình đã đến với NEAR như thế nào?

Cô gái tham gia đầu tư Crypto vào mùa uptrend với ý nghĩ: "Thị trường còn dài, coin còn tăng, từ từ rồi học cũng được" và cái kết!
Amber avatar
Duy Nguyen
Published Sep 07 2021
Updated Jan 22 2024
13 min read
Amber media

Related Posts