Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Xu hướng Retroactive mới và cách kiếm tiền trong "downtrend"

Làm thế nào để thay đổi vị thế nhờ xu hướng retroactive sắp tới? Bài viết trình bày quan điểm của tác giả về hiện trạng và xu hướng sắp tới của Retroactive.
Amber avatar
Duy Nguyen
11 min read
Published Jun 14 2022
Updated Oct 06 2023
Amber media