Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Aavegotchi Case Study và vấn đề khắc chế thu nhập trong GameFi

Cùng tìm hiểu về Aavegotchi Case Study - Liệu dự án mang tên Aavegotchi đã giải quyết được vấn đề khắc chế thu nhập trong GameFi như thế nào?
Amber avatar
jesse
14 min read
Published Feb 22 2022
Updated Sep 28 2023
Amber media