Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Aurora gọi vốn 12 triệu từ nhiều VC lớn, hệ sinh thái Near sôi động

Trong tuần 41/2021, hệ sinh thái Near khá sôi động với nhiều sự kiện: Aurora gọi vốn 12 triệu đô, chương trình liquidity mining của Ref Finance.
Amber avatar
hieunguyen
Published Oct 18 2021
Updated Oct 03 2023
10 min read
Amber media

Related Posts