Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Mảnh ghép Lending được đẩy mạnh trên Avalanche

Lending hiện đang là một mảnh ghép có dấu hiệu phát triển mạnh trên hệ Avalanche, với sự tham gia của AAVE và Vee Finance. Tìm hiểu tại đây!
Published Jul 20 2021
Updated Jul 13 2022
8 min read
Amber media