Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Các vụ hack Crypto trong 2022 cho chúng ta bài học gì?

Từ đầu năm 2022 đến nay, đã có rất nhiều vụ hack xảy ra, khiến hàng trăm cho đến hàng tỷ USD bị thiệt hại. Dẫn đến niềm tin của người dùng vào dự án càng ngày càng bị lung lay. Vậy chúng ta rút ra được gì từ những vụ hack này?
Amber avatar
linhha
15 min read
Published Aug 05 2022
Updated Dec 10 2023
Amber media