Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bakeryswap ra mắt NFT Marketplace 3.0 - Đây sẽ là OpenSea trên BSC?

Bakeryswap thông báo sẽ ra mắt NFT Marketplace 3.0, đồng thời nâng cấp lên Farming 2.0 với mục tiêu trở thành OpenSea trên hệ BSC.
Published Aug 22 2021
Updated Jul 05 2023
12 min read
Amber media

Related Posts