Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Chiến lược phát triển của Frax Finance và sự lớn mạnh của Frax Wars

Sau khi UST sụp đổ, FRAX là một trong những algorithmic stablecoin hàng đầu hiếm hoi còn hoạt động và giữ Peg tốt. Trong bài viết, chúng ta sẽ tìm hiểu về Frax Finance và những chiến lược phát triển chính của họ giúp nguồn cung FRAX tăng trưởng mạnh trong thời gian qua.
Amber avatar
vinhvo
20 min read
Published Sep 09 2022
Updated Feb 08 2023
Amber media