Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Tổng quan về Frax Finance - Mô hình Stablecoin cho tương lai

Tìm hiểu tổng quan về Frax Finance với cơ chế Fractional Algorithmic Stablecoin độc đáo, từ đó dự phóng tương lai của Frax Finance.
Amber avatar
vinhvo
12 min read
Published Sep 27 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media