Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Coinbase ra mắt layer 2 trong thời điểm vĩ mô căng thẳng

Coinbase ra mắt layer 2 bất chấp tình hình vĩ mô căng thẳng. Blur tăng trưởng với airdrop mùa 2.
Amber avatar
Duy Nguyen
7 min read
Published Feb 28 2023
Updated Mar 01 2023
Amber media