Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Contango là gì? Toàn tập về tiền điện tử Contango

Contango là gì? Đây là sàn giao dịch DeFi non-custodial đầu tiên cung cấp các hợp đồng tương lai có thời hạn thông qua thị trường có tỷ giá cố định.
Amber avatar
thanhuyen.c98
6 min read
Published Aug 17 2022
Updated Jul 18 2023
Amber media