Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cover Protocol - Từ viên kim cương đến dự án bị delist khỏi Binance

Từng là một dự án đáng chú ý nhất thị trường và được nhiều tay to chống lưng. Nhưng tại sao kết cục của Cover Protocol tại “thảm bại” đến thế?
Amber avatar
Jack Vĩ
12 min read
Published Sep 20 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media