Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hệ sinh thái Kadena - Sự vắng mặt của các mảnh ghép cơ bản

Trên Kadena có những mảng nào? Hệ sinh thái Kadena đang ở giai đoạn nào? Dự phóng và tìm kiếm cơ hội đầu tư về hệ Kadena tại đây!!!
Amber avatar
hieunguyen
12 min read
Published Nov 14 2021
Updated Oct 09 2023
Amber media