Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn sử dụng Party Parrot (2023)

Hướng dẫn anh em cách sử dụng Party Parrot với 3 tính năng chính: Mint, Vaults và Stake thông qua Coin98 Wallet App và Extension (chi tiết các bước).
Amber avatar
press
14 min read
Published Oct 04 2021
Updated Sep 15 2023
Amber media