Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Mars Ecosystem - Toàn tập về tiền điện tử XMS token

Mars Ecosystem là gì? Cơ chế Stablecoin của dự án có gì khác biệt? Tìm hiểu về thông tin tokenomics của XMS Token tại đây!
Amber avatar
Khang Kỳ
8 min read
Published Nov 06 2021
Updated Jul 19 2023
Amber media