Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích các mô hình triển khai Incentives trong crypto

Bên cạnh việc phân phối token, việc triển khai các cơ chế khuyến khích thích hợp cũng quan trọng không kém, chúng sẽ giúp các dự án crypto điều hướng hoạt động của người dùng sao cho có lợi cho protocol, giúp bootstrapping network hoặc phát triển dự án. Bài viết này sẽ phân tích một số mô hình triển khai incentives phổ biến trong thị trường giai đoạn 2020 - 2022.
Amber avatar
vinhvo
13 min read
Published Sep 28 2022
Updated Oct 11 2023
Amber media