Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích non-EVM blockchain và hướng đi trong tương lai

Non-EVM blockchain là một nhánh có nhiều blockchain tiêu biểu trong thị trường crypto. Và đây là “State of non-EVM blockchain” thuộc chuỗi series “State of”. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan non-EVM blockchain và hướng phát triển trong tương lai.
Amber avatar
chungnguyen
21 min read
Published Sep 13 2022
Updated Oct 11 2023
Amber media