Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

MojitoSwap là gì? Toàn tập về tiền điện tử MJT

MojitoSwap là DEX sử dụng các tiện ích trên mạng KCC để cung cấp AMM. Vậy DEX này có gì khác biệt? Tìm hiểu thêm về token MJT của dự án tại đây!
Amber avatar
longdinh
5 min read
Published Mar 12 2022
Updated Aug 29 2023
Amber media