Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

MVB (Most Valuable Builder) là gì? Kim chỉ nam cho BNB Chain

Most Valuable Builder là chương trình do Binance và Binance Labs tổ chức nhằm thúc đẩy hệ sinh thái BNB Chain phát triển. Các dự án tham gia vào MVB sẽ được hỗ trợ phát triển, gặp gỡ nhiều đối tác, nhận được sự đầu tư từ Binance Labs hoặc quan trọng nhất là có cơ hội list trên Binance. Cùng tìm hiểu chi tiết về MVB nhé!
Amber avatar
Jack Vĩ
11 min read
Published Apr 19 2023
Updated Aug 30 2023
Amber media