Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Top 12 dự án MVB VI (Most Valuable Builder) chi tiết

Trong chương trình Most Valuable Builder mùa VI, Binance đã chọn ra top 12 dự án xuất sắc nhất trải dài ở nhiều mảng khác nhau như DeFi, cơ sở hạ tầng, ứng dụng Web3,... Bài viết này sẽ cung cấp thông tin tổng quan về 12 dự án trên cũng như so sánh về chúng.
Amber avatar
Jack Vĩ
11 min read
Published Apr 19 2023
Updated Aug 30 2023
Amber media