Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

REF đạt FDV 100 triệu đô, 1 triệu đô DAI trên Rainbow Bridge

Những tin tức nổi bật trong hệ NEAR tuần qua: REF đạt FDV 100 triệu đô khi token sale trên Skyward Finance, Near được list lên BitMart.
Amber avatar
hieunguyen
Published Jul 27 2021
Updated Sep 26 2023
6 min read
Amber media

Related Posts