Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Optimism OVM V2 & Starknet Alpha 2 ra mắt - Đây sẽ là tương lai của layer 2?

Nổi bật trong hệ sinh thái Ethereum tuần qua: Optimism OVM V2 & Starknet Alpha 2 ra mắt, vụ bê bối của Divergence Ventures!
Amber avatar
vinhvo
Published Oct 11 2021
Updated Jun 01 2023
5 min read
Amber media

Related Posts