Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

PearDAO (PEX) - Toàn tập về tiền điện tử PEX Token

PearDAO là gì? Là decentralized online marketplace, vậy dự án này có gì nổi bật? Tìm hiểu thông tin tokenomics của PEX token tại đây nhé!
Amber avatar
longdinh
4 min read
Published Apr 22 2022
Updated Jul 18 2023
Amber media