Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Polygon "hot" lại, Tezos hoạt động tích cực, tổng quan cơ chế đốt BNB

Tổng hợp và phân tích toàn bộ thị trường tuần 28 thông qua các infographic để đem lại insights giá trị cho bạn đọc: Tezos hoạt động tích cực, Polygon giành sự chú ý từ thị trường, tổng quan việc đốt token BNB.
Amber avatar
thanhuyen.c98
12 min read
Published Jul 17 2022
Updated Jun 06 2023
Amber media